Image“God is Good”, pagkatapos ng mga katagang ito ay hindi na napigilan ng bagong halal na Punong Bayan, Antonio L. Raymundo, Jr. ang mapaluha, bunsod marahil ito sa kasiyahang nadarama nya, sa muling pagtitiwala ng bayan ng Orion na silay muling mapaglingkuran sa ikatlong pagkakataon. Dito ay muli nyang hinikayat ang lahat na magkabuklod-buklod at magtulong-tulong para sa ikauunlad ng bayan. Naging panauhing pandangal ang Kgg. na Kinatawan ng Ikalawang Distrito ng Bataan Albert S. Garcia na sa tuwina’y katuwang ng ating Punong Bayan at Sangguniang Bayan ng Orion sa pagsulong ng Orion.

By:

Website | + posts