Ang pagpapahalaga pangkatauhan ay isa sa mahalagang sangkap sa buhay ng mga mag-aaral o ng bawat isa sa atin. Kinabibilangan ito ng mga ugaling pagiging matapat,makatarungan,makabayan matatag ang paninindigan sa pagpasya sa panig ng kabutihan at marami pang iba.

Nakalulungkot mang isipin na sa panahon ngayon meron pa ba tayo nito?

Marahil ang iba. Sana mas nakararami pa ang bilang ng taong nagpapahalaga ditto.Dahil kung ating mapapansin ay iba na ang pananaw ng ibang tao lalung lalona ang mga bata kung kayat muling bingyan ng sariling kurikulum sa elementary at sekundarya ang pagtuturo ng pagpapahalagang pangkatauhan ng bawat isang mag-aaral.

Anu-ano nga ba ang pinagmulan ng mga pagbabagong ito sa buhay n gating mga mag-aaral?

Una, maaaring ang makabagong pangyayari at impluwensiya ng makabagong komunikasyon tulad ng telebisyon,paglalaro ng computersat iba pa ay maaaring may sala sa unti-unting pagbabago n gating mag-aaral.

Ikalawa, ang labis na pagpapalayaw sa anak ay hindi makakabuti sa katatagan ng kanyang paninindigan. Maging ano pa man ang dahilan,maaaring totoo nga ang kasabihang”Values are caught not taught”, na ibig sabihin ang kabatirang pangkatauhan ay hindi itinuturo kundi nasasagap sa kapaligiran.Hlimbawa sa tahanan,ang pagsisinungaling ng mga magulang sa mga ahenteng naniningil sa kanilang utang o ang pagiging maramot ay sa magulang napupulot.

Tandaan natin na ang diwa ng bata ay tulad ng isang blanking papel na giniguhitan ng karanasan at karunungan sa pagdaraan ng mga araw. Ang paaralan ang pinakamagandang pandayan ng utak ng mag-aaral sapagkat higit na matagalang panahong inilagi ng bata sa silid-aralan kaysa sa tahanan.

Tayong mga magulang at guro ang talagang may kapangyarihang humubog sa katauhan ng kabataan.Ang maiiwang impresyon ang siyang magiging insentibo ng bawat isa sa atin sa tuwid na landas na kanilang tatahakin.Bilang guro maging sandata sana tayo sa pagtahak sa tuwid na landas at naway magiwan tayo sa kanila ng malalim na bakas na susundan nila upang maging sandigan sa pagpapasya nilka sa kanilang bukas.

By: Ms. Marivic M. Bagtas | Teacher III | Sto. Domingo Elementary School

Website | + posts