Sa apat (4) na sulok ng silid-aralan ay ang ilang mga kuwento na hindi nakikita ng ating mga mata bilang isang guro.  Mga matatamis na ngiti at maskarang  pilit na ikinukubli ng mga mag-aaral sa mga tunay nilang  nadarama sa kanilang mga emosyon at  tunay na kinakaharap sa bawat  hamon ng buhay.

Bilang guro, maaring  tayo ay nagtataka sapagkat mayroon tayong mga mag-aaral na madalas lumiban sa klase.  Madalas, tayo ay may mga tanong sa ating isipan sa mga dahilan ng kanilang pagliban.  Ngunit kung atin silang bibigyan ng pagkakataon na mabisita sa kani-kanilang tahanan, ating maiintindihan kung bakit sila madalas wala sa ating  klase.  Bilang isang guro ng Senior High School, narito ang aking mga danas  sa tuwing ako’y bibisita sa aking mag-aaral, ito ang mga dahilan kung bakit wala sila sa klase o madalas ang kanilang pagliban.

  1.  Problemang Pinansyal – Sa kanilang edad na dapat na sila ay nasa paaralan, may mga ilang kabataan o mag-aaral ang pinipili ng magtrabaho kesa mag-aral sapagkat ang kanilang pamilya ay kulang na kulang sa pinansyal na aspeto.  O di kaya’y mayroon man ngunit ito’y sapat lamang. Sapat lamang para sa makakain at pantwaid gutom sa isang buong maghapon. May mga ilang mag-aaral ang hindi nakakapasok sa paaralan sapagkat kulang ang kanilang  baon, kung minsan ay wala pa na nagdudulot sa kawalan ng pamasahe at pangkain sa buong maghapon sa paaralan.
  2. Nabubully – Hindi man lahat ng tao ay pinagpala sa katangiang pisikal na nagiging dahilan upang sila ay kutyain ng kanilang mag-aaral. May mga ilang kabataan at mag-aaral ang nakararanas ng ganitong suliranin sa paaralan, sa iba’t ibang paraan.  Hindi lahat ng kabataan at mag-aaral ay kayang tanggapin ang pangungutya ng ibang tao na ibinabato sa kanila bilang isang indibidwal. May mga kabataan at mag-aaral na ang dulot ng bullying  sa kanila ay pagbaba ng kanilang personalidad na nagdudulot sa kanila ng maraming katanungan sa kanilang sarili at sa kanilang buhay.
  3. Depression at Anxiety –  Tunay nga na bilang isang kabataan na dumadaan sa hakbang ng pagdadalaga at pagbibinata, marami sa kanilang isipan ang tumatakbo.  Sa dami ng kanilang isipin, hindi na nila alam kung ano ang uunahin.  Sa dami ng kanilang naiisip, kung minsan ito ay nagdudulot sa kanila ng negatibo at hindi pagkatulog, at ang pinakamalala ay pagkitil ng kanilang sariling buhay o kamatayan.
  4. Problemang Pampamilya – Walang sinumang tao ang gugustuhin na masira ang pamilya at tahanang dating buo.  Isa sa pinaka suliranin bilang isang kabataan at mag-aaral ay makaranas ng pamilyang wasak, kung saan kanilang nasasaksihan ang sigawan at pag-aaway ng miyembro ng pamilya lalo na kung ito ay kanilang mga magulang. Ito ay nagdudulot ng maraming negatibong epekto sa kanilang buhay na nakasisira din sa kanilang pag-aaral.
  5. Mapusok – sa murang edad, maraming kabataan at mag-aaral ang mapusok pagdating sa kanilang nadarama, may mga ilan na hindi na napaglabanan ang kanilang nadarama o emosyon na humahantong sa maagang pagpapamilya o maagang pagkakaroon ng responsibilidan; ang pagiging magulang.

Ang mga nasa itaas ay ilan lamang  sa mga dahilan kung bakit madalas lumiban sa klase ang mga mag-aaral.  Bilang isang guro, obligasyon at responsibilidad natin ang ating mga mag-aaral.  Responsibilidad na matulungan sila sa kanilang pag-aaral upang makamit ang kanilang adhikain na makapagtapos. Hindi lamang sa lesson plan, instructional materials,  mga forms at pagtuturo sa loob ng silid-aralan natatapos ang ating pagiging  guro, hindi lamang sa pagpupunan sa home visitation forms at kasunduan natatapos ang responsibilidad ng isang guro;  kundi, dapat  nating ilapit ang  ating sarili sa ating mga mag-aaral upang  higit na mas maunawaan ang kanilang  mga pinagdadaanan sa buhay  nang  sa gayon ay higit natin silang maunawaan at matulungan sa mga pagsubok o suliranin na kanilang kinakaharap.

Tunay  ngang napaka sarap sa pakiramdam ang mayroon kang naisalbang mag-aaral, hindi lamang sa akademiko kundi pagsalba at pagpapadama sa kanila na mayroong  isang guro na handang sumama sa kanilang pagharap  sa bawat hamon ng kanilang buhay.

Santos, A. (2018). Mga Dahilan at Epekto ng Pagliban sa Eskwela ng mga Mag-aaral sa Sekondarya. Unpublished undergraduate thesis, Pamantasan ng Pilipinas.

Cruz, J. (2016). Pag-aaral ng Impluwensya ng Kalagayan sa Tahanan sa Pagganap ng Mag-aaral sa Senior High School. Unpublished master’s thesis, Unibersidad ng Maynila.

Balita, G. (2019). Pagsisiyasat sa Mga Suliranin ng Pamilya na Nakakaapekto sa Edukasyon ng mga Mag-aaral sa Mataas na Paaralan. Journal of Philippine Education, 43(2), 45-58.

Reyes, L. (2020). Pagsusuri ng Kakulangan sa Sistema ng Edukasyon sa Pilipinas at ang Epekto Nito sa Pagliban ng mga Mag-aaral sa Klase. Pananaliksik sa Edukasyon, 10(1), 23-38.

Martin, A. J., & Dowson, M. (2009). Interpersonal relationships, motivation, engagement, and achievement: Yields for theory, current issues, and educational practice. Review of Educational Research, 79(1), 327–365.

Kearney, C. A. (2008). School absenteeism and school refusal behavior in youth: A contemporary review. Clinical Psychology Review, 28(3), 451–471.

Epstein, J. L., & Sheldon, S. B. (2006). Moving forward: Ideas for research on family involvement in schooling. School Community Journal, 16(1), 119–136.

Rumberger, R. W. (2011). Dropping out: Why students drop out of high school and what can be done about it. Harvard University Press.

Reyes, M. R., Brackett, M. A., Rivers, S. E., White, M., & Salovey, P. (2012). Classroom emotional climate, student engagement, and academic achievement. Journal of Educational Psychology, 104(3), 700–712.

Eden L. Cruzada|Teacher II|Bataan National High School- SHS|Balanga City Bataan
+ posts