Ang Departamento ng Edukasyon ay naggawa ng bagong Curriculum kung saan ito ay tinatawag na MATATAG Curriculum na ang ibig sabihin  ay makabagong kurikulum na napapanahon.

Bilang isang guro, ako ay napaisip ng sariling kahulugan batay dito. Maging matatag sa pagbabago—-hindi lang pagbabago ng kurikulum bagkus sa pagbabago ng kaugalian ng mga mag-aaral sa aspeto ng disiplina, perspektibo sa pag-aaral at sa kahalagahan nito sa tunay na hamon ng buhay. MATATAG na sa aki’y ito ang kahulugan:

MA-g-aaral na

MA-talino

TAG-umpay ay matatamo

          Kabataan ang pag-asa ng bayan. Ito ang sikat na litanya ng ating pambansang bayani ngunit tunay nga bang sila ang pag-asa ng bayan? Sa kasalukuyang henerasyon ay mababakas ang kaibahan nito sa nakaraang kahapon. Sa panahong madali kang makakakuha ng impormasyon na halos isubo na lahat. Ngunit dapat itong mabago. Bilang isang guro, nararapat lang na tayo ay lumikha ng mas magaling na susunod na henerasyon. Panahon lang ang nagbago. Huwag nating hayaan na mawala ang kalidad ng edukasyon na pinanghahawakan natin mula noon.

          Ang bagong kurikulum ay naglalayon na magbalik tanaw sa ating nakaraan. Na nawa mas mapaigting sa ating mga mag-aaral ang kahalagahan ng ating pinagmulan, na magkaroon tayo ng mas malalim na koneksyon sa ating kasaysayan at sa ating kultura. Ayon nga sa kasabihan, ang hindi lumingon sa pinagmulan ay mas masangsang pa sa mabahong isda. Tayo ay bumalik sa panahon na  may saysay ang bawat kwento dahil dito natin mapapakita ang tunay na kahalagan ng salitang matalino. Tulad nga ng tagline ng ating DepEd MATATAG, tayo ay bubuo ng Bansang Makabata, Batang Makabansa.

PEARL GRACE A. GASPAR/TEACHER II/OUR LADY OF LOURDES ELEMENTARY SCHOOL/BALANGA CITY,BATAAN
+ posts