LEARNING RECOVERY PLAN

Ang Kagawaran ng Edukasyon sa pangunguna ng Kalihim na si Leonor Briones ay bumuo ng isang programa upang matugunan ang mga kakulangan sa pag-aaral dulot ng pandemyang COVID-19.

            Sa pagbabalik ng face to face, naniniwala si Briones na ang recovery framework ay makakatulong sa pagharap sa mga gaps at pabibilisin ang pag-aaral.  Ayon kay Briones na habang mas maraming mga paaralan ang nagbubukas ng kanilang pintuan sa pisikal na pag-aaral, ang kagawaran ay bumubuo ng isang  plano bilang bahagi ng aktibidad sa pagbawi pagkatapos ng pandemya.  Sinasabi rin  niya na dapat tiyakin na ang  mga interbensiyon ay matagumpay upang ang lahat ay makahabol at mapabilis ang kanilang pag-aaral.

            Kasunod sa matagal na pagsasara ng mga silid-aralan dahil sa mga paghihigpit sa COVID-19 nagbabala ang mga stakeholder tungkol sa krisis sa edukasyon sa Pilipinas.

            Ayon kay Alma Torio, ang mga gagawing remedyesiyon, interbensiyon, propesyunal na pag-unlad, siguridad sa edukasyon at kagalingan ay nararapat na ibabatay sa mga patakaran o polisiya. Kabilang din dito ang pagdadagdag ng oras sa pag-aaral, ganoong din ang pagpapalawig ng school calendar, pagbuo ng mga learning support system sa eskwelahan at mga lugar ng pag-aaral na nakabatay sa komunidad, pagsasagawa ng mga programa ng remedyesiyon at interbensiyon sa pag-aaral, at pagkuha ng mga karagdagang suporta.

            Sinasabi rin ni Torio na tutugunan din ng kagawaran ang emosyonal nap ag-uugali ng mga mag-aaral na apektado ng pandemya sa pamamagita ng pagpapalakas ng programang pangkalusugan, proteksyon sa mga kabataan.

            Ang kagawaran ay naglalayon na magtatag ng mga inisyatibo sa pagbasa at pagsulat, na maaaring kunin ang serbisyon o tulong ng mga magulang bilang katuwang.

            Sinasabi ni Briones na tutugunan din ng DepEd ang propesyunal na pag-unlad ng mga guro habang nasa proseso ng paglipat mula sa tradisyunal patungo sa tailored acceleration sa pamamagitan ng pagpapatupad ng adaptive teaching strategies at classrooms assessments.

            Sinasabi rin ng kagawaran ng Edukasyon na nais nitong palakasin ang mga interbensiyon, tulad ng regular na pagbisita sa bahay at pagbuo ng mga proyekto at materyales para sa hybrid na pag-aaral.

            Ang Phase 1 ng plano ay ngayong panahon ng summer para sa pagapapatupad ng mga agaran at panandaliang solusyon.  Ang Phase 2 naman ay nakatutok sa pagpapahusay ng pag-aaral at paggawa ng mga pangmatagalang programa/proyekto ay magsisimula naman sa susunod na panuruang taon.

            At sa panuruang 2023-2024, ito ang phase 3 ng Recovery Plan na kung saan ay nakapokus sa pangmatagalan at pagpapanatili at pagpapabuti ng plano.