Ang malaking bagay ay nagmumula sa isang maliit na bagay,

            Lahat ng bagay bago mabuo pinag-aaralan…pinagsasama-sama, katulad ng siklo ng buhay ng isang paroparo na nagsisimula sa uod, unti-unti magbabago at lalabas ang makulay na anyo ng isang magandang paroparo.

            Katulad ng hiwaga ng paglikha ng tao, mula sa itlog na pinag-isa pagyayamanin sa loob ng siyam na buwan, lilikha ng isang buhay, isang buhay na mangingibabaw ang katalinuhan sa lahat, ang TAO.

            Sa unang taon ng ating buhay, dumadaan tayo sa pag-akay ng ating mga magulang, unti-unti pinupuno ang ating isipan ng mga pagpapahalaga, disiplina, paniniwala, talino at pundasyon ng paniniwala natin sa tama o mali. Nariyan ang ating pamilya upang sa tuwina ay maging gabay natin.

            At sa panahong tayo ay umunlad na at nakamit ang mga pangarap sa buhay minsan sa patuloy nating paggawa ng parehong gawain nababagot tayo at nawawalan ng pag-asang magpatuloy sa buhay na ang nais natin ay wakasan na lamang ito.

            Mayroong daw isang mag-asawa na nagkasakit ng cerebral phalsy ang anak. Sa araw, araw ang gawain ng mag-asawa ay pakainin ito, lampinan at bantayan dahil wala itong kakayahang bumangon. Sa mahabang panahon ng kanyang buhay nanatili siyang pinaglilingkuran ng kanyang mga magulang. Ang tanong nga ng isa nilang kaibigan, hanggang kalian ba nila ito matitiis. Ang masaya nilang sagot “habang buhay”.

            Sinabi ni Hesus, huwag tayong mabalisa sa araw ng bukas, saka na ninyo ito hanapin kapag ito`y dumating na. Sapat na ang kabalisaan sa bawat araw (6:34), kung paanong ang mga ibon ay namumuhay ng hindi pinoproblema ang kakainin sa araw-araw, kung paanong alam ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan at lahat ng ito ay hindi niya ibinigay ng biglaan.

            Maaaring may mga pagsubok tayong hinahanap sa buhay at minsan ay nawawalan na tayo ng ganang magpatuloy pa. Paaano natin mapaglalabanan ang lungkot na dala ng mga pagsubok sa iyo?

            Ang pinakamadali daw gawin ay tumahimik, kausapin ang sarili at isuko ang lahat sa Panginoon. Sa atin daw pagtanggap mas madali nating matatanggap ang mga pagsubok na ito. Sinusubok lamang ng Diyos ang ating katatagan.

            Kaya nga gaano man kaliit ang pakiramdam mo sa iyong sarili, sa paningin ng Panginoon ikaw ay napakalaki. Sapat upang bumuo ng buhay, ngunit sa tulong mo ito ay pagmumulan ng bagong pag-asa at ng mas mapagtiwalang bukas.

 

Search

Go to top