Ngiti Mula sa Hagupit ng Pandemya

Ika-16 ng Marso, taong 2020 – petsa na idineklara ng ating Pangulong Duterte ang “total lockdown” o pangmalawakang suspensyon sa buong bansa. Ang dahilan nito ay para mapuksa natin ang nakapasok na sakit sa bansa na tinatawag nilang COVID-19 o Corona Virus. Mula sa sariling pagsusuri, naririto ang mga positibong naidulot sa atin ng panahon ng pandemya.

Saksi ang lahat sa pagsara ng malalaki at maliliit na kampanya at negosyo sa bawat bayan, pagtigil ng alinmang produksyon at transportasyon, maging ang edukasyon ay natigil rin ng ilang buwan. Halos lahat ng Pilipino ay nasa kanya-kanyang tahanan. Ang paligid ay nakahinga ng maayos dahil nabawasan ng bahagya ang polusyon gawa ng mga sasakyan at ingay ng siyudad. Malayang nakalilipad ang mga ibon at humimbing ang natutulog na karagatan. Ramdam ang ngiti ng kalikasan na halos ito ay nakapagpahinga sa mga abalang sangkatauhan. Ang katahimikan ng kalsada ang siyang kaligayahan ng mga natatagong nilalang.

Naririto ang mga mabubuting pangyayari ng bawat Pamilyang Pilipino dulot ng nararanasang pandemya. Sa mga nagdaang maraming taong abala sa paghahanapbuhay, naranasan nating kumain ng sabay-sabay; natutukan ang pag-aayos at paglilinis ng buong bahay at bakuran; nakatuklas ng mga sentimental na bagay, mga alaala ng nakaraan o nakatutuwang lihim na nasa sariling tahanan lang nila makikita; at higit sa lahat, nanumbalik ang pagmamahalan ng bawat isa.

Nakatutuwang isipin na ang lahat ay hindi nakaranas ng kagutuman sa panahong ito dahil sa likas na madiskarte sa buhay ang mga Pilipino. Sa panahong ito, napahalagahan natin ang pag-iipon ng salapi, pag-aalaga sa sarili, maayos na kalusugan at pagkakaisa nating bawat Pilipino.