Birtwal na Klase; Epektibo ka ba?

Marami sa atin ang kasalukuyang nag-iisip kung paano tayo maaaring mag-ambag sa pagharap sa kakaibang suliraning ito, na labis na nabalisa ng mga nakaraang pandemya. Ang krisis sa COVID-19 ay hindi lamang nagbibigay ng mga hamon sa pagkontrol sa sakit at pamamahala ng krisis, ngunit mayroon din itong potensyal na magkaroon ng pangmatagalan at malalayong kahihinatnan para sa mga estado, lipunan, at internasyonal na pakikipagtulungan. Mayroong lumalagong mga palatandaan na ang mundo ay magiging iba na ang hitsura pagkatapos ng krisis, at ang globalisasyon ay tatalakayin sa maraming lugar. Ayon sa mga obserbasyon na ito, ang krisis sa COVID-19 ay magiging isang watershed moment. Sa mga oras ng malaking kawalan ng katiyakan, ang agham ay tinatawag na tumingin sa hinaharap at upang suportahan ang isang lohikal na dialogue tungkol sa kung paano tumugon sa kasalukuyang pandaigdigang krisis, at samakatuwid ay upang mas mahusay na makayanan ang iba pang mga katulad na pandaigdigang alalahanin tulad ng pagbabago ng klima.

Maraming pagbabago ang naganap bilang resulta ng pandaigdigang epidemya. Hindi na maaaring maganap ang mga ordinaryong pagpupulong. Ang bawat isa ay dapat manatili sa loob ng bahay, magsuot ng mask, at iwasan ang ating mga kapitbahay. Ipinagbabawal din ang mga grupo ng barkada, pagpupulong, at maging ang mga klase ng mag-aaral sa loob ng mga silid-aralan. Dahil dito, dumami na ang mga online o virtual na klase, at handa na siya ngayon para tangkilikin natin. Ngunit, ito nga ba ay mabisa, o nakakadagdag ba ito ng hirap at hamon sa ating mga estudyante?

Bilang isang mag-aaral, mayroon akong parehong positibo at negatibong epekto batay sa aking mga nakaraang karanasan. Sa ganitong karanasan, simple lang ang pag-aaral kung ibabase sa oras dahil ako ang may hawak kung kailan ako mag-aaral at gagawa ng mga gawain. Ang problema dito ay mahirap tapusin ang isang aralin dahil bukod sa pag-aaral ay marami ka pang responsibilidad tulad ng paglilinis at iba pang mga gawaing bahay. Higit pa rito, ang koneksyon sa internet ay madalas na hindi pare-pareho o may mabagal na signal. Ang workload nating mga mag-aaral ay isa rin sa mga hamon sa mga online na sesyong ito.

Kapag naghahambing ng pisikal at online na mga silid-aralan, ang mga online na klase ay may mas maraming takdang-aralin at iba pang aktibidad na dapat tapusin kaysa sa mga pisikal na klase dahil madalas silang nakumpleto nang sabay-sabay, na nagiging sanhi ng pag-aaway ng mga mag-aaral. Mga mag-aaral sa isang upuan sa harap ng isang computer na nagsasagawa ng dalawa o tatlong aktibidad. Mahirap din ang komunikasyon sa pagitan ng mga guro at mag-aaral dahil maaari lamang itong gawin sa pamamagitan ng mga chat o e-mail. Hindi tulad sa pisikal na klase na ang estudyante ay lalapit sa guro at nagtatanong, at ang guro ay agad na tumugon, na parang mas mabilis ang pag-uusap ng guro at ng estudyante.

Nakakalungkot din na ang ilang unibersidad o paaralan ay hindi nakikinig sa mga mungkahi at komento ng mga mag-aaral. Ang lahat ng mga saloobin at opinyon ng mga mag-aaral ay hindi pinapansin at hindi naririnig. Dahil dito, maraming mga mag-aaral ang nawawalan ng gana na magpahayag ng kanilang sarili dahil sila ay mangmang na hindi sila bibigyan ng pansin o pakikinggan. Magiging bigo ang mga estudyante dahil sa mga ganitong pangyayari. Para sa akin, para maging mabisa ang online classes, sana ay matuto ang mga kinauukulan na makinig sa mga iniisip at mungkahi ng mga mag-aaral, dahil ang mga mag-aaral ay nahaharap din sa mga hamon, lalo na kung ang mga nakatalagang plano ay hindi naipatupad. bilang suporta sa mga kalagayan at kakayahan ng mga mag-aaral

Bilang resulta, sa aking opinyon, ang isang online na klase ay kapaki-pakinabang kung ang lahat - mga magulang, mag-aaral, unibersidad, at pamahalaan - ay magsisikap. Higit pa rito, mas epektibo ang pagkatuto ng mag-aaral kapag nakikinig ang mga unibersidad, instruktor, at estudyante sa mga ideya at pananaw ng isa't isa. Bagama't maraming problema ang ipinakita ng mga online na programa, dapat tandaan ng mga mag-aaral na dapat nating talunin ang mga ito dahil dito nakasalalay ang ating mga ambisyon.