PAGBIBIGAY PUGAY - ULAT NG (PESO-ORION)

             DSC 0494 - Copy

              Naaalala po namin ang sinabi ng ating butihing Mayor Antonio L. Raymundo Jr.noong nakaraang taon na marami sa ating mga kababayan na gustong mag-aral pa ng kasanayan sa Massage Therapy dahil hindi na sila nakaabot sa unang batch ng nagsipag-aral ng nasabing kasanayan.Kong kaya  iniutos niya sa aming tanggapan na magbukas muli sa pangalawang pagkakataon ang Massage Therapy  Training para sa batch 2  sa ating bayan. Dahil dito kami po ay tumugon sa panawagan  ng ating mga kababayan ,upang sila ay mapag serbisyuhan.

                Kaalinsabay nito  may saya at may ngiti sa mga labi ang mga nagsipag-aral ng Massage Therapy , dahil kahapon Pebrero 05, 2015 ay ang araw ng  kanilang pagtatapos.    Kaugnay nito lahat ng nagsipagtapos sa nasabing pag-aaral kasanayan ay nagsitanggap ng mga Certificate of Training at Starter kits na magagamit nilang lahat na pasimula para malaki ang maitutulong nito ,upang maiangat ang kanilang pamumuhay.

 Marami ng magagandang pangyayari ang  aming nakuha at nalaman sa kasalukuyan may mga nagsipagtapos na sa unang batch na nagsisipagtrabaho na sa malaking SPA sa Manila na sa kasalukuyan siya ang pangunahing taga pamahala ng naturang shop  at may roon ng nasa Taiwan na sa kasalukuyan ay empleyado na ng isang primyadong Massage Therapy shop sa naturang bansa at marami sa aming unang batch ay kumikita na sa pamamaran ng self service o home service na may mga regular ng kleyente.

          Kaugnay nito masaya naming ibinabalita na ang pangalawang batch ay kumikita na rin sa pamamagitan ng kanilang mga bagong regular na kleyente upang mag home service at ang iba naman ay hinihintay na ang kanilang mga NC II or National Certificate para sila ay mangibang bansa, ang iba naman ay tinanggap na sa ibat-ibang SPA sa lalawigan ng Bataan.

          Dahil rito masaya kami at inspirado na patuloy pang magbigay ng makabuluhan at kagamit gamit na  mga kasanayan para sa ikabubuti ng bawat isang mamamayan ng bayan ng Udyong.

Kaalinsabay nito,sinabi ng ating butihing Mayor Antonio L. Raymundo;Jr. sa mga nagsipagtapos  na hindi natatapos ang pagtulong ng pamahalaang bayan ng Orion sa kanila, kung kaya ang lahat ng mga pangalan ng lahat ng nagaaral at nagsipagtapos ng Massage Therapy ay aming ilalathala sa ating liwasang Bayan at sa bawat barangay dito sa bayan ng Orion,upang ang sino mang nagnanais na kumuha ng kanilang serbisyo sa larangan ng pagmamasahe ay mabigyan ng pansin at madaling makontak, kong kanilang nanaisin.

          Ang bayan ng Orion ay lubusang nagmamalasakit sa pamumuno ng butihing Mayor Antonio L. Raymundo Jr. sa mga taong nais umunlad ang kanilang pamumuhay,bilang pagtugun dito seryoso po kaming magbigay ng mga kasanayan na katulad nito, upang makaagapay po kayo sa hamon ng buhay.

          Maraming salamat po sa TESDA-Balanga  sa pamumuno ni Ms. Grace Corazon Castillo na siyang kaugnay at katulong ng bayan na ito,para maisakatuparan ang makabuluhang programa na Massage Therapy.

          At higit sa lahat sa Diyos na siyang nagbibigay ng lakas at biyaya sa lahat upang maging matagumpay ang mga programa pang darating dito sa bayan ng Orion.

          Tunay nga kong tayong lahat ay magtutulungan ay makakamit natin ang matagumpay na bukas.Tulong –tulong tayo sa pagsulong ng UDYONG…..

TO GOD BE THE GLORY..


Print   Email